เปิดโครงการจักรคำฯสดใส ปลอดภัยจากควันบุหรี่          นายภาษิต บุษมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการจักรคำฯสดใส ปลอดภัยจากควันบุหรี่ โดยมีนายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 01-11-2013

Username
Password