เข้าเยี่ยมคารวะแนะนำตัว          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 พันเอกวรา  อุตรพงศ์ และคณะนายทหาร เข้าเยี่ยมคารวะแนะนำตัว มอบหมายนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 คนใหม่ ต่อ นายสกล  ทะแกล้วพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีผู้อำนวยการศุภชัย  ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จังหวัดลำพูน  อุปนายก  สมาคมผู้กำกับนักศึกษานักศึกษาวิชาทหารเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และคณะ พร้อมว่าที่ ร.ต.ปรีชา  ญาณโรจน์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองอาคารสำนักงานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนโดย.  
ประกาศวันที่ 06-11-2013

Username
Password