คะแนนสอบยอดเยี่ยม การทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ            ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบยอดเยี่ยม ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)  ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556โดย.  
ประกาศวันที่ 06-11-2013

Username
Password