ต้อนรับคณะดูงาน            คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปัวและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมบุรีรัตน์

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 13-11-2013

Username
Password