กิจกรรมติวเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          กลุ่มงานบริการวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมติวเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาต่อ ตามโครงการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ ชั้น 3 

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 29-11-2013

Username
Password