เปิดโครงการค่ายกลางวัน เด็กหัวแหลม                  นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการค่ายกลางวัน เด็กหัวแหลม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคมให้จัดโครงการค่ายกลางวันโดยจัดอบรมใน “หลักสูตรค้นพบศักยภาพและความสามารถของนักเรียนได้อย่างไร” โดยมีนางอัฉรา ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นผู้ประสานงานมูลนิธิหัวแหลมและคณะวิทยากรนำโดยอาจารย์งามมาศ เกษมเศรษฐี ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวแหลม     และอาจารย์ พิจักษณ์     ศิริพูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิหัวแหลม เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเจ้าหลวง

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 29-11-2013

Username
Password