กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาสังเกตการณ์            นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาสังเกตการณ์สอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา


รายชื่อนักศึกษา
นางสาวจริยา         โยจินา                สาขา   เคมี
นางสาวสมพร        ยะวัน                  สาขา   เคมี
นายปริญญา          จินาอิ                  สาขา   เคมี
นายวินัย                 ซาวหล้า             สาขา   ฟิสิกส์
นายพลวัชร            คำมามูล             สาขา   ฟิสิกส์
นายฐิติกร               หล้าวงศ์ษา        สาขา   ฟิสิกส์โดย.  
ประกาศวันที่ 02-12-2013

Username
Password