รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบทความ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประ ชุมวิชาการระดับนานาชาติ งานThe 2nd Annual International Meeting of The Society of Molecular Imaging of Thailand: From Preclinical Research to Clinical Application” SMITH 2013 November 28 - 30, 2013 at Holiday Inn, Chiang Mai, Thailand และได้ส่งบทความเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ในหัวข้อ The Importance of Molecular Imaging in Medical Circles In the Idea of Young Scientis ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยรางวัล The Honorable Award. นักเรียนที่เข้าร่วมประชุมและครูที่ปรึกษาคือ
1. นางสาวอริยพร        แก้วดวงแสง ชั้น ม.5/11
2. นางสาวสุวัจณี         มะโนทา         ชั้น ม.5/11
โดยมีครูพิชิต คำบุรี นำทีมทีมเข้าร่วมประชุมในครั้ง

 [ ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 02-12-2013

Username
Password