แจ้งนักเรียน ม.6 ทุกคน เตรียมหลักฐานการเข้าสอบ GAT/PAT             ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีมติเลื่อนการสอบ GAT/PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ออกไป ทั้งการสอบครั้งที่ 1 และ 2 จากเดิมมีกำหนดสอบใน GAT/PAT ครั้งที่ 1 วันที่ 7-10 ธ.ค.นี้ เป็นสอบวันที่ 8-11 มี.ค.57 และประกาศผลวันที่ 24 เม.ย.57  ส่วนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 วันที่ 8-11 มี.ค.57 เลื่อนเป็นวันที่ 26-29 เม.ย.57 คาด ประกาศผลวันที่ 29 พ.ค.57

ที่มา Mthai.
แก้ไขโดย. AdminCKKให้นักเรียนชั้น ม.6 ที่จะเข้าสอบ GAT/PAT วันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 เตรียมเอกสารเข้าสอบ
-บัตรประชาชน/บัตรนักเรียน เพื่อแสดงตนเข้าห้องสอบ
-ดินสอ 2 B ปากกา ยางลบ กบเหลาดินสอ
-ไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาทีโดย.  
ประกาศวันที่ 06-12-2013

Username
Password