ค่ายเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556             กิจกรรมการเข้าค่ายเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2557 ณ ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่โดย.  
ประกาศวันที่ 03-02-2014

Username
Password