กิจกรรมวันพลังงานและตลาดนัด             งานพลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัด กิจกรรมวันพลังงานและตลาดนัด ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การงานอาชีพ

 

 โดย.  
ประกาศวันที่ 05-02-2014

Username
Password