รางวัลชนะเลิศการเขียนอักษรล้านนา      ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการเขียนอักษรล้านนา  นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ น.ส.อรพิรา อ้ายพิงค์    และ น.ส.จิราพร มิกิตติ  ได้รับรางวัลชมเชย   จัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย


 โดย.  
ประกาศวันที่ 13-02-2014

Username
Password