รางวัลเหรียญทองแดงกีฬาเปตองชาย         ผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดี กับนักกีฬาเปตองชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดับ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “เมืองมะขามหวานเกมส์”   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยมีครูจำรัส อินต๊ะเสน เป็นผู้ควบคุมทีม

รายชื่อนักกีฬาเปตอง
1. เด็กชายชานนท์                 ณ ลำปาง            นักเรียนชั้น ม.1/6
2. นายกิตติพงศ์                     ยศชัย                  นักเรียนชั้น ม.6/2
3. นายวัชรพล                        เสือมะกอก          นักเรียนชั้น ม.6/3
4. นายกฤษณะ                      แพรขาว               นักเรียนชั้น ม.6/7

 โดย.  
ประกาศวันที่ 18-02-2014

Username
Password