เข้าค่ายฝึกปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5/11 รุ่นที่ 6 เข้าค่ายฝึกปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ ทางทะเล ณ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2557โดยมีครูพิชิต คำบุรี ครูปัณณิกา ไชยนวล ครูจารุวรรณ   ชมเดช และครูปาริฉัตร สุใจยา ผู้ควบคุมนักเรียนฝึกปฏิบัติการครั้งนี้

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 20-02-2014

Username
Password