SMART SCI*6 สอบผ่านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก (IESO 8)             ขอแสดงความยินดี กับ นายวัชรพล ณ ลำพูน  นางสาวพรทิพย์ภา ปัญโญใหญ่ นางสาวบุญศิริ สวัสดิ์ไชย นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.5/11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 8 (8th IESO) รอบที่ 1

 

                        

 โดย.  
ประกาศวันที่ 25-02-2014

Username
Password