มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด   นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนห้องเรียนสะอาดตามโครงการห้องเรียนสีขาว (สะอาดเป็นแหล่งเรียนรู้ ปลอดภัยไร้อบายมุข) ประจำภาคเรียนที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ผลการประกวดดังนี้

ชนะเลิศ ระดับ ม.1 ได้แก่ห้อง ม. 1/2
ครูที่ปรึกษา       ครูมยุรี            สมพงศ์
                           ครูวิสารดา       ฉิมน้อย

ชนะเลิศ ระดับ ม.2 ได้แก่ห้อง ม. 2/9
ครูที่ปรึกษา       ครูพัชรินทร์   เมืองอินทร์
                           ครูกัลยา        ไชยรังสี

ชนะเลิศ ระดับ ม.3 ได้แก่ห้อง ม. 3/7
ครูที่ปรึกษา      ครูสุริยา             นิ่มตระกูล
                          ครูไกรศร           วงศ์วิวัฒน์

ชนะเลิศ ระดับ ม.4 ได้แก่ห้อง ม. 4/3
ครูที่ปรึกษา      ครูธัญญาภรณ์   ธิมายอม
                           ครูศิวรินทร์        แสงผึ้ง

ชนะเลิศ ระดับ ม.5 ได้แก่ห้อง ม.5 /14
ครูที่ปรึกษา      ครูสมนึก           เกตุแค
                           ครูมาลินี            พรมมาแบน

ชนะเลิศ ระดับ ม.6 
ครูที่ปรึกษา       ครูพัทยา           หารเมืองใจ
                           ครูศิริลักษณ์     สุภากุล

 

 โดย.  
ประกาศวันที่ 26-02-2014

Username
Password