ปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนสำเร็จการศึกษา         โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการอำลา เสริมขวัญ สร้างกำลังใจให้เดินทางสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ ตลอดจนสร้างความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างครูและศิษย์ทุกคน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

 

[ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 27-02-2014

Username
Password