ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ
    ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมารายงานตัวตามวันและเวลาตามประกาศของทางโรงเรียน

โดย.  
ประกาศวันที่ 05-03-2014

Username
Password