ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2557ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2557

ในเขตพื้นที่
นอกเขตพื้นที่
เงื่อนไขพิเศษ

Link สำรอง

นักเรียนที่สอบได้  รายงานตัวที่ห้องเจ้าหลวง  ตามวัน เวลา ในประกาศ 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
  เพจ  ประชาสัมพันธ์จักรคำคณาทร  และ  งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนจักรคำคณาทร www.facebook.com/reg.ckk

 โดย.  
ประกาศวันที่ 02-04-2014

Username
Password