สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนจักรคำคณาทรสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2556

คลิกดูที่นี่โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 15-05-2014

Username
Password