ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย             โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย และงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมจัดขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ณ ประตูลี้ ถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยมีผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา.

[ ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 16-05-2014

Username
Password