โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประกาศหยุด ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่9/2557โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประกาศหยุด ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่9/2557 ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง หยุด 23-25 พค 2557 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                 คลิกดูประกาศโดย.  
ประกาศวันที่ 22-05-2014

Username
Password