มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวและกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก ปีการศึกษา2557         โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
1. ห้องเรียนสีขาว ระดับดีเด่น และระดับยอดเยี่ยมของแต่ละระดับชั้น
2. รางวัลการประกวดวาดภาพ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
3. รางวัลการประกวดจัดบอร์ด รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
โดยมีนายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่ห้องเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลใน ครั้งนี้

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 13-06-2014

Username
Password