โครงการ"ชาวจักรคำฯเชียร์บอลโลกสุดใจ ไร้การพนัน"         โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการ"ชาวจักรคำฯ เชียร์บอลโลกสุดใจ ไร้การพนัน" โดยมีกิจกรรมการรณรงณ์หน้าแถว เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรู้เท่าทันในโทษของการเล่นการพนัน ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 13-06-2014

Username
Password