นักเรียนจักรคำคณาทร ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก



           ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวัน ผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 14 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 60 ปี โรงพยาบาลลำพูน นำโดย ดร.เพ็ญจันทร์ เกรียงไกรสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักเรียนที่มีจิตอาสา จำนวน 60 คน



โดย.  
ประกาศวันที่ 13-06-2014

Username
Password