อบรมมาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2557          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดอบรมคณะครูเพื่อพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โดยมีนายภาษิต บุษยมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม และมี อาจารย์ ดร.บุญเลิศ คำปัน ภาควิชาจิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เป็นวิทยากร ในการอบรม ทั้งนี้มีเครือข่ายคณะครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนในกลุ่มจามเทวี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 16-06-2014

Username
Password