กิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย ชั้น ม.1        โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผ่านกิจกรรม "ต้นกล้าประชาธิปไตย" โดยใช้หลักพี่สอนน้อง พี่ๆคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการ และเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ในคาบพบระดับ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 17-06-2014

Username
Password