ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย          ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทวี สีวิจี๋ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๖ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
โดย.  
ประกาศวันที่ 18-06-2014

Username
Password