นักเรียนจักรคำฯ คว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้นำนักกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์ ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2557 รอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2557 ผลปรากฏว่าทีมนักกีฬาจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวรุ่งทิวา สมบูรณ์ใจ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาฟุตซอลหญิง และได้คัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์
2. นายเชาวโรจน์  ประสมนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวูซู ประเภทประลองยุทธ ชาย รุ่น 48 กก.  และได้คัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์
3. นางสาวอาทิตยา   อินทะจักร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้หญิงเดี่ยว รุ่นไม่เกิน 57 กก.  และได้คัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์
4. นายชลภัทร  สิงห์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล กีฬาวูซู
ประเภทยุทธลีลา  ฉางฉวน ชาย
ประเภทยุทธลีลา  เซียงซู่  ชาย
ประเภทยุทธลีลา  เจี้ยนซู่  ชาย
  และได้คัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์
5. เด็กหญิงฐิติมา กฤษวงศ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาว่ายน้ำ ประเภทเดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง
6. เด็กหญิงวิชชุตา   สุทธดุก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้หญิงเดี่ยว รุ่นไม่เกิน 62 กก.
7. นางสาวมยุรี ยะแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนางสาวจุฑามาศ สอนบาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  กีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่
8. เด็กหญิงวริศรา สมบูรณ์ใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงฐิตารีย์  พิทักษ์สังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาแบดมินตัน หญิงคู่ อายุ 14 ปี ในการแข่งขัน Victor พาณิชย์สามัคคี Open

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 04-07-2014

Username
Password