กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และงานห้องสมุด ชุมนุมรักการอ่านและการท่องเที่ยว กลุ่มงานวิชาการ นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชุมนุมรักการอ่านและการท่องเที่ยว และนักเรียนที่สนใจ  ทัศนศึกษาและศึกษากิจกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

                                                       {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 18-08-2014

Username
Password