ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำฯ ชนะเลิศการแข่งขั่นหุ่นยนต์ WRO 2014 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ           สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olypiad 2014 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมหุ่นยนต์สามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
          รางวัลชนะเลิศ   ทีม จักรคำ 4
                นายนพชัย   ศรีบัณฑิต   นักเรียนระดับชั้น ม.6/11
                นางสาวณัฐณิชา   ด้วงคำวิชัย   นักเรียนระดับชั้น ม.6/11
                นางสาวสุภัสสร   ปริญญากิจ   นักเรียนระดับชั้น ม.6/11
        
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ทีม จักรคำ 2
                นายประวิตร   อัปหนอง   นักเรียนระดับชั้น ม.5/12
                นายธนธรรม   เก่งวิทย์กรรม   นักเรียนระดับชั้น ม.5/12
                นายอรรถพล   ไชยลังการ์   นักเรียนระดับชั้น ม.5/13

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   ทีม  จักรคำ 6
                นางสาวศิรดา   ปัญญา   นักเรียนระดับชั้น ม.5/13
                นายฉัตรทอง   ริมทอง   นักเรียนระดับชั้น ม.6/13
                นายธงชัย   ตันซาว   นักเรียนระดับชั้น ม.6/13

          รางวัลชมเชย   ทีม  จักรคำ 3
                นายจิณณพัต   จันทร์บุญเป็ง   นักเรียนระดับชั้น ม.6/11
                นายณัฐกาณต์   กันทะวงค์   นักเรียนระดับชั้น ม.4/13
                นางสาวบุญสิตา   ภิญโญคำ   นักเรียนระดับชั้น ม.6/11

          รางวัลชมเชย   ทีม  จักรคำ 5
               นางสาวพิชญาภัค  กิติศรี   นักเรียนระดับชั้น ม.6/11
               นายธิติวุฒิ   อะคะปัน   นักเรียนระดับชั้น ม.6/12
               นายสุทธิพงษ์   นำพลสัก   นักเรียนระดับชั้น ม.6/13

         รางวัลชมเชย   ทีม  จักรคำ 1
               นางสาวปฐวิกานต์   มุขแก้ว   นักเรียนระดับชั้น ม.5/13
               นายกิตติพิชญ์   ใหม่สวัสดิ์   นักเรียนระดับชั้น ม.5/11
               นายวัชรเกียรติ   อินศรี   นักเรียนระดับชั้น ม.5/11


รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   ทีม  จักรคำ 2
               เด็กชายอนพัทย์   ดอกพุฒ    นักเรียนระดับชั้น ม.2/1
               เด็กชายชินวัตร์   จูฑะศร       นักเรียนระดับชั้น ม.2/9
               เด็กหญิงฐิติกา   ฝั้นหัวครั้ง    นักเรียนระดับชั้น ม.3/4

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ทีม  จักรคำ 4
               เด็กชายวัชรพล   โยธาดี   นักเรียนระดับชั้น ม.1/11
               เด็กหญิงชวัลลักษณ์   แก้วมูล   นักเรียนระดับชั้น ม.3/11
               เด็กหญิงปวรรัตน์   จันทร์เอี่ยม   นักเรียนระดับชั้น ม.3/12

          รางวัลชมเชย  ทีม  จักรคำ 3
              เด็กชายธนภัทร   ชัยปัญญา   นักเรียนระดับชั้น ม.1/10
              เด็กชายบัญฑิต   สุภกา    นักเรียนระดับชั้น ม.3/4
              เด็กหญิงภัทรกร   ตาเจริญเมือง   นักเรียนระดับชั้น ม.3/11

          รางวัลชมเชย   ทีม  จักรคำ 1
              เด็กชายรามฤทธิ์   สุดใจ   นักเรียนระดับชั้น ม.1/10
              เด็กชายณัฐธัญญนนท์   อภิรชตานนท์   นักเรียนระดับชั้น ม.2/3
              เด็กหญิงธนัชชา   เลือดไทย   นักเรียนระดับชั้น ม.3/12

ผู้อำนวยการทีม
          นายสกล   ทะแกล้วพันธุ์

ผู้จัดการทีม
          นางทิพย์อุบล   ศิริบูลย์
          นายสุริยา   นิ่มตระกูล

ผู้ควบคุมทีม
          นางอรอุมา   พงค์ธัญญะดิลก
          นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
          นายณัฐวุฒิ   พรนวม

ผู้ฝึกสอน
         นายสุรศักดิ์   ชนะดัง


   
   
               


โดย.  
ประกาศวันที่ 08-09-2014

Username
Password