มอบรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการสอบ O-Net สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าค่าเฉลี่ยนระดับชาติ 10 อันดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

                                                { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 25-08-2014

Username
Password