กิจกรรม Big cleaning day      สภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม Big cleaning day ร่วมรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาด และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ในห้องเรียน และตามโซนสีที่กำหนด วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน สร้างจิตอาสาให้มีในตัวนักเรียนทุกคนโดย.  
ประกาศวันที่ 28-08-2014

Username
Password