โครงการ "รักษ์วินัย ภาคภูมิใจในจักรคำฯ"       สภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการ "รักษ์วินัย ภาคภูมิใจในจักรคำฯ" ทุกเช้าวันจันทร์ ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นลูกจักรคำฯ ด้วยการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน สง่างาม สมศักดิ์ศรี โดยสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2557 วันนี้เสนอระเบียบโรงเรียนว่าด้วย...ทรงผมนักเรียนชาย ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย  โดยโครงการนี้เกิดจากการระดมความคิดเห็นของสภานักเรียน นักเรียนแกนนำวินัย และผู้แทนชั้นเรียน ร่วมกันระดมความคิดเห็น และคิดโครงการในการแก้ไขปัญหานักเรียน ด้วยนักเรียนโดย.  
ประกาศวันที่ 28-08-2014

Username
Password