การประกวดภาพวาดหยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี    โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับการประเมินการประกวดวาดภาพฝาผนัง รณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการจากสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และศิลปินผู้เชี่ยวชาญ เข้าตรวจเยี่ยมในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

     ซึ่งภาพวาดของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วาดในแนวคิด"เราขอเป็นหนึ่งเสียงช่วยหยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" วาดไว้บริเวณผนังอาคารเหมพินทุ์ไพจิต (อาคาร2) ทางด้านทิศตะวันออก วาดโดยนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจทางด้านศิลปะ ชุมนุม Artist Club #1 โรงเรียนจักรคำคณาทร ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีครูลลิต ถาวัน เป็นผู้ควบคุมนักเรียน

 

                                       { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 28-08-2014

Username
Password