ถวายสลากภัต     โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย กลุ่มบริหารทั่วไป และสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายสลากภัต ในงาน “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

                       { ประมวลภาพกิจกรรม1 }

                       { ประมวลภาพกิจกรรม2 }

 โดย.  
ประกาศวันที่ 09-09-2014

Username
Password