กิจกรรม “CKK READY FOR ASEAN 1”     โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานงานธนาคารโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม “CKK READY FOR ASEAN 1” และจัดพิธีเปิดโครงการ “SCHOOL BANK ASEAN ZONE” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 และเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน วันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ธนาคารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำพูน และผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่สนใจ โดยกิจกรรมการออมตามโครงการ คือให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาในการให้บริการด้านการเงิน ซึ่งนักเรียนที่ฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 50 บาทขึ้นไป จะได้รับของที่ระลึก และเกียรติบัตรการใช้ภาษาอังกฤษในการบริการด้านการเงิน และเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากธนาคารออมสิน

 

                              { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 09-09-2014

Username
Password