การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64     นายอลงกรณ์ ประสานสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 วันที่ 11-12 กันยายน 2557 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตจังหวัดลำพูน ทั้ง 2 เขต เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลำพูนร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

    โดยสนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นสนามในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

                                     { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 12-09-2014

Username
Password