ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน สนับสนุนทุนให้ครูวิทยาศาสตร์ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ศิษย์เก่าจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเงิน 40,000บาท สนับสนุนทุนให้ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร คือ ครูพิชิต คำบุรีและครูวิสารดา ฉิมน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไปสัมมนาเชิงวิจัยต่างประเทศ ณ Michigan State University and State University of New York at Cortland USA.โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2014

Username
Password