โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน    วันที่ 17 กันยายน 2557 คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จำนวน 45 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานของกิจกรรมสภานักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน และคระกรรมการสภานักเรียนได้ให้การต้อนรับคระศึกษาดูงานในครั้งนี้.

 

                     {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2014

Username
Password