ร้อยดวงใจ จักรคำฯ น้อมนำ มุทิตา     โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 11 ท่าน วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในการนี้มีนายสิริวุฒิ คำธิตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยกับผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากรโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าจักรคำคณาทร ชมรมครูเก่าและครูอาวุโส โรงเรียนจักรคำคณาทร ร่วมงานในครั้งนี้

 

                     {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 01-10-2014

Username
Password