ชนะเลิศการประกวดภาพวาดฝาผนัง รณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาดฝาผนัง รณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ของสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูนโดย.  
ประกาศวันที่ 01-10-2014

Username
Password