รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษิต บุษมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับรางวัลจากนายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูนโดย.  
ประกาศวันที่ 01-10-2014

Username
Password