พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 1     ศูนย์ขยายผลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธีปิด “ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 1”  (Mathematical Olympiad, Camp 1) ประจำปี 2557 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีปิดค่าย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายจตุพล  อภิวงศ์งาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กล่าวสรุปผลการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี

      ทั้งนี้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นศูนย์ขยายผลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 ในระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

                              {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 24-10-2014

Username
Password