ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557        โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในวันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับนายเอกสิทธิ์  กันทาเดช นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าระดับชั้น และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

 

                                       {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 25-10-2014

Username
Password