อบรมพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน          อาจารย์วุฒิ สัมฤทธิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประธานดำเนินการอบรมพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  บันทึกภาพร่วมกับคณะครู  ทั้งนี้มีคุณจิระวิทย์   ศุภนันทกานต์ นักการตลาดดีเด่นสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ครูกับระบบดูแลนักเรียนในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องเจ้าหลวง  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556โดย.  
ประกาศวันที่ 14-06-2013

Username
Password