โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จากกรุงเทพมหานครได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์ กล่าวต้อนรับ ร่วมรับประทานอาหารและมอบของที่ระลึกกับคณะครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม จากกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

โดย.  
ประกาศวันที่ 21-11-2014

Username
Password