โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับการประเมินตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสพฐ.(OBECQC)วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับการประเมินตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสพฐ.(OBECQC) จากคณะกรรมการ สพม.35 โดยมีท่านผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์ กล่าวต้อนรับและคณะครูที่รับผิดชอบร่วมรับการประเมิน


โดย.  
ประกาศวันที่ 20-11-2014

Username
Password