โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน "ภูมิปัญญางาม จามเทวี สู่วิถีหริภุญชัย" วันทโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน "ภูมิปัญญางาม จามเทวี สู่วิถีหริภุญชัย" วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโดย.  
ประกาศวันที่ 21-11-2014

Username
Password