พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่10โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และทายาทเจ้า ตระกูล ณ ลำพูน ได้ประกอบพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา อนุเสาวรีย์ พลตรีมหาอำมาตย์โทเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 10 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่าน ได้ประทานที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ว่า "โรงเรียนจักรคำคณาทร" ตามพระนามของเจ้าผู้ครองนครลำพูนละได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกๆปี คณะครู นักเรียน บุคคลากรทางการศึกษา ทายาทเจ้าตระกูล ณ ลำพูน
จะประกอบพิธีสำคัญนี้ ขึ้น
โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 01-12-2014

Username
Password